Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл-V боть

"Монгол Улсын Шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл”-ийн тавдугаар ботийг эрхэм уншигч Танаа толилуулж байна. Шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл нь олон нийтийн хүртээл болсноор судалгааны чухал хэрэглэгдэхүүн болж, хуульчид мэдлэг, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, хуулийг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх, жишиг тогтооход ач холбогдолтой эх сурвалж хэдийн болсон билээ. Тус ботид оруулахаар бүх шатны шүүхээс шалгарч ирсэн нийт 259 шийдвэр (тогтоол, магадлал, шийдвэр)-ээс 45 шийдвэрийг шүүгч болон эрдэмтдийн бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг дахин сонгон шалгаруулж ийнхүү эмхэтгэлээ. Эмхэтгэлд оруулахаар ирүүлсэн шийдвэрүүд жилээс жилд улам чанаржиж байгаа нь шүүгчдийн хууль хэрэглэх ур чадвар өсөн нэмэгдэж буйг харуулж байгаа нэг үзүүлэлт юм. Үүнд шүүхийн шийдвэрийг хууль тайлбарлан хэрэглэж, дэлгэрэнгүй, тодорхой бичих талаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулсан, шүүгчид шүүхийн шийдвэрийг бичих арга, техникийн талаар харилцан туршлага хуваалцах болсон, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд туршлагатай шинжээчдийн боловсруулсан шүүхийн шийдвэр бичих, үнэлж дүгнэх аргачлалыг практикт түлхүү нэвтрүүлсэн зэрэг хүчин зүйл нөлөөлсөн гэж үзэхээр байна. Энэ удаагийн ботид эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн 3 шатны шүүхийн шийдвэрүүдийг тооны хувьд ижил харьцаатай сонгон шалгаруулж, нийслэл болон орон нутгийн шүүхийн шийдвэрүүдийг хамруулж, улсын хэмжээнд хуулийг тайлбарлан хэрэглэж буй байдал, шийдвэрлэж буй хэргийн онцлогийг гаргахыг зорьсон болно. 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn