ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын залуучуудын зөвлөл хамтран 2023 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, ажилтан, албан хаагч нарт “Төрийн албан хаагчийн харилцааны сэтгэл зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг Майнд сэтгэл судлалын төвийн сургагч багш Ө.Батбаяр, Б.Туул нар сурагч төвтэй, оролцоонд суурилсан хэлбэрээр удирдан явуулав. 

Төрийн албан хаагчийн харилцааны сэтгэл зүйн сургалтыг зохион байгуулснаар албан хаагчдын харилцаа хандлага сайжирч, стрессийн түвшин буурч, хамт олны эерэг уур амьсгал бүрдэж, ажлын чанар хүртээмж сайжрах ач холбогдолтой юм.

 


                               

                           НИЙСЛЭЛИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn